Yeşil Yıldız Belgelendirme Projeleri için Teknik Danışmanlık Hizmeti

Amerika ve Kanada’dan başlayarak tüm dünyaya yayılan ve günümüzde özellikle bilinçli Avrupalı turistler tarafından tercih edilen “çevreci otel” kavramı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 22 Eylül 2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile ülkemizde de uygulamaları başlatmış ve doğal kaynakların maksimum verimlilikle kullanılması, otel masraflarında önemli bir yer kaplayan gereksiz sarfiyatın azaltılmasının yanı sıra otellerimizin tercih edilebilirliğinin de arttırılmasını hedeflemektedir.

Bu amaçla, Kültür ve Turizm Bakanlığı çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi amacıyla, çevreye duyarlı konaklama tesislerine "Yeşil Yıldız" verilmesi uygulamasına başlamıştır.

Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İşletme Belgeli Tesislere verilen elektrik desteğinin artık sadece Yeşil Yıldız Belgesi olan tesislere verileceğini duyurdu. Bununla ilgili resmi karar 6 Eylül 2013 tarih ve 28757 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. “ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGELİ İŞLETMELERE ELEKTRİK ENERJİ DESTEĞİ HAKKINDA KARAR”

Yeşil Yıldız Belgelendirme Projeleri için Teknik Danışmanlık hizmetini eksiksiz verebilmek amacı ile Çevre Mühendisleri odası tarafından düzenlenen «YEŞİL YILDIZ (ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ) EĞİTİMİ» programına katılmış olup bu konuda da hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız. İlgili eğitime katılım belgemize web sitemizden ulaşabilirsiniz.