İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının Alınması

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler, Gayrisıhhî müessese olarak tanımlanır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını vermeye; Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran İl Özel İdaresine yetki verilen hususlarda İl Özel İdaresi yetkili idi son yapılan düzenlemede İl Özel İdarelerinin kaldırılması ile bu yetki Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu konularda Büyükşehir Belediyesine, bunların dışında kalan hususlarda Büyükşehir İlçe veya ilk kademe Belediyelerine verildi, Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu konularda Büyükşehir Belediyesi, bunların dışında kalan hususlarda Büyükşehir İlçe veya ilk kademe Belediyesi; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği yetkilidir.

Kuruluşumuz, işletmelerin ihtiyacı olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının alınması için gerekli dosyaların hazırlanması ve Ruhsatların alınması sürecinde gerekli işlemleri yürütmektedir.