Sulak Alan Faaliyeti İzin Belgesinin Alınması

Ülkemiz, uluslararası RAMSAR Sözleşmesine imza atarak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” ile Sulak Alanların Korunması ve akılcı kullanımının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bakanlık, koruma statüsündeki alanların korunması, kaynak değerlerinin devamlılığının sağlanması, geliştirilmesi, yönetimi ve tanıtılması ile ilgili planlama esaslarına ilişkin karar ve hükümleri belirleyen, bölgedeki faaliyetler için kılavuz teşkil eden Yönetim Planı hazırlama çalışmalarını yürütmektedir. Yönetim Planları hazırlanarak, sulak alan ve göllerin doğal değerlerinin, sorunlarının ve tehditlerinin tespit edilerek yapılan Yönetim Planlarında alınacak tedbirler ortaya konulmaktadır.

Bölgedeki faaliyetler için rehber olacak teknik raporun hazırlanması kapsamında yapılan tüm çalışmalar şirketimizce yürütülmekte ve çalışmalar sonucunda «Sulak Alan Faaliyeti İzin Yazısı» alınmaktadır.