ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Teknik Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi

Gelişen piyasa koşulları, firmaların kalite ve hizmetlerini sürdürülebilir olmaya, ve bunu sağlayacak sistemleri bünyelerinde oluşturmaya itmektedir.

Bu kapsamda firmaların bu süreçte ihtiyaçları olan, risk analizleri, eğitim, dokümantasyon, uygulama örnekleri gibi konularda danışmanlığa ihtiyaçları olmaktadır.

Kuruluşumuz gerek Kalite sistem tecrübesi gerekse saha tecrübesi ile aşağıda belirtilen konularda danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sürdürmekte ve branşı olmayan konularda da çözüm ortakları ile eş zamanlı çalışarak projeyi nihayetlendirmektedir.

  • Toplam Kalite Yönetimi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi
  • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi