HİZMETLERİMİZ

Çevre İzin/Lisans Belgelerinin ve Çevre İzni Muafiyet Yazılarının Alınması Çevre Danışmanlık Hizmeti Nedir? Denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, a... devamını oku

ÇED Raporlarının, Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması ve ÇED Görüşünün Alınması ÇED SÜRECİ Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu, çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve iş... devamını oku

Atık Yönetimi ve İlgili Lisansların Alınması Ambalaj Atık Toplama, Ayırma ve Geri Kazanım Lisansı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca; Topl... devamını oku

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Hizmetimiz Hakkında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, ülkemizde il... devamını oku

Çevre Mevzuatı Eğitimleri Çevre konusundaki faaliyetlerin sağlıklı ilerleyebilmesi ve etkinliğinin farkına varılabilmesi için üst yönetimin ve çal... devamını oku

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Teknik Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi Gelişen piyasa koşulları, firmaların kalite ve hizmetlerini sürdürülebilir olmaya, ve bunu sağlayacak sistemleri bünyele... devamını oku

Yeşil Yıldız Belgelendirme Projeleri için Teknik Danışmanlık Hizmeti Amerika ve Kanada’dan başlayarak tüm dünyaya yayılan ve günümüzde özellikle bilinçli Avrupalı turistler tarafından... devamını oku

Tersane Faaliyetleri İçin İşletme ve Kısmi İşletme İzinlerinin Alınması Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği doğrultusunda kapsama dahil olan kıyı tesislerine işletme ya da kı... devamını oku

Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin Dizaynı, Projelendirilmesi ve İnşaatı   Arıtma Tesisi İşletmeciliği Üretim ve personel kullanımından kaynaklanan endüstriyel ve evsel atıksuların... devamını oku

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının Alınması Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar vere... devamını oku

Sulak Alan Faaliyeti İzin Belgesinin Alınması Ülkemiz, uluslararası RAMSAR Sözleşmesine imza atarak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sulak A... devamını oku

Orman İzinlerinin Alınması Sahada yapılacak çalışma ile mülkiyet ve yol durumunun araştırılması, Çalışma ve işletme tesis alanlarının yerleri... devamını oku

Ölçüm ve Analizler için Uygun Tekliflerin Araştırılarak Firmaya Sunulması ÇEVRE ANALİZLERİ Emisyon Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Gürültü Ölçümleri Atıksu Analizleri ... devamını oku