Tersane Faaliyetleri İçin İşletme ve Kısmi İşletme İzinlerinin Alınması

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği doğrultusunda kapsama dahil olan kıyı tesislerine işletme ya da kısmi işletme izinleri alınabilmesi için gerekli dosyanın eksiksiz hazırlanması ve bir üst yazı ile Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’na başvurulması işidir.

Dosyanın incelenmesinin ve gerekli harçların yatırılmasının ardından uygun bulunan tesislere işletme ya da kısmi işletme izinleri verilmektedir.