Ölçüm ve Analizler için Uygun Tekliflerin Araştırılarak Firmaya Sunulması

ÇEVRE ANALİZLERİ

  • Emisyon Ölçümleri
  • İmisyon Ölçümleri
  • Gürültü Ölçümleri
  • Atıksu Analizleri
  • Numune Alma İşlemleri

İSG ÖLÇÜMLERİ

  • Fiziksel Etken Ölçümleri
  • Kimyasal Etken Ölçümleri

Firmaların Çevre Mevzuatı ve İş Güvenliği Mevzuatı çerçevesinde yasal sınırlara ve standartlara uyumunun tespiti ve ilgili Resmi Makamlardan gerekli izinlerin alınabilmesi için ölçüm ve analizlerin yapılması ve sonuçlarının raporlanması gerekmektedir.

Çevre Mevzuatı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamındaki ölçüm ve analizler, TÜRKAK‘tan akredite olmuş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeterlik belgesi almış çözüm ortağı firmalarımız tarafından yapılmaktadır.