Tesis Bilgi Formu

(*) Tesisin Adı:
(*) Tesisin Adresi:
(*) Telefon:
Faks:
Formu dolduran/iletişim kurulabilecek kişinin
(*) Adı Soyadı:
E-Posta:
Telefon:
1- Çevre izin ve lisans belgesi var mı ?
2- Daha önce çevre denetim hizmeti alındı mı ?
3- Tesisin Üretim Konusu
4- Tesisin Üretim Kapasitesi
5- Vardiya sayısı
6- Tesisin kurulu bulunduğu alanın statüsü (Örneğin OSB'mi)
7- ÇED Belgesi var mı?
8- Tüm tesis yapılarının yapı kullanma izin belgesi var mı?
9- Çalışma Bakanlığından alınmış İşletme Belgesi var mı?
10- Tesisin Kapasite raporu var mı?
11- Tesisin emisyon izni var mı?
12- En son emisyon ölçümü hangi tarihte yaptırılmış?
13- Tesisin Atık Arıtma tesisi var mı?
14- Arıtma Tesisi hangi tarihte yapılmış?
15- En son ölçüm hangi tarihte yaptırılmış?
16- Arıtılmış su deşarjı nereye yapılıyor?
17- Tesisin Deşarj İzni var mı?
18- Tesis gürültü Kontrol yönetmeliğine tabi mi?
19- Tesiste en son gürültü ölçümü hangi tarihte yaptırılmış?
20- Tesisin Atık Kabul Tesisi Var mı?
21- Acil durum Müdahale planı var mı?
22- Sanayi sicil Belgesi Var mı?
23- Mali Sorumluluk sigorta Poliçesi Var mı?
24- Lisansa tabi bir faaliyetse belgesi?
25- Kalite yönetim Sistemlerinden hangisi var?