Orman İzinlerinin Alınması

 • Sahada yapılacak çalışma ile mülkiyet ve yol durumunun araştırılması,
 • Çalışma ve işletme tesis alanlarının yerlerinin belirlenmesi,
 • Maden Sahaları, Arama işletme Altyapı, Tesis izin Dosyası Tanzimi Maden Arazisi Rehabilitasyon Projeleri,
 • Maden ve Petrol Arama ve işletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektirmeyen),
 • Maden ve Petrol Arama ve İşletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektiren) (HES) Hidro Elektrik Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı,
 • (RES) Rüzgâr Enerji Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı,
 • (ENH)Enerji Nakil Hattı Orman Projeleri İzinleri ve Danışmanlığı,
 • Rüzgâr Olcum Direği İzin Dosya Tanzimi,
 • Türk Telekom Telefon Hattı ve RL Enerji Hattı Orman İzinleri ve Danışmanlığı,
 • GSM Baz İstasyonları Orman İzinleri ve Danışmanlığı,
 • Özel ağaçlandırma projesi,
 • Balık üretim tesisi orman izin dosyası,
 • Turizm tesisi orman izin dosyası

Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin ”66. maddesi gereğince, 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri gereği verilen izinlerin alınması için gerekli olan projeler, Çözüm ortaklarımızla birlikte tarafımızdan Türkiye’deki tüm Orman Bölge Müdürlükleri ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.